Επηρεάζει το κάπνισμα τη σταθερότητα των εμφυτευμάτων;

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα έγινε σύγκριση της σταθερότητας των εμφυτευμάτων καθώς και της απόκρισης των περιεμφυτευματικών ιστών σε βαρείς καπνιστές και καπνιστές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κάπνισμα δεν επηρέασε τη συνολική επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Επηρεάζει το κάπνισμα τη σταθερότητα των εμφυτευμάτων;

Ωστόσο, η μελέτη έδειξε ότι το κάπνισμα επιβραδύνει την επούλωση του οστού γύρω από το εμφύτευμα. Επομένως, η διαδικασία οστεοενσωμάτωσης στους καπνιστές έγινε σημαντικά αργότερα σε σύγκριση με τους μη καπνιστές.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, τοποθετήθηκαν 45 εμφυτεύματα τύπου ΙΤΙ στη μερικώς νωδή κάτω γνάθο 32 ανδρών, εκ των οποίων οι 16 ήταν βαρείς καπνιστές ενώ οι υπόλοιποι ήταν μη καπνιστές.

Εξετάστηκαν η σταθερότητα των εμφυτευμάτων και η απόκριση των περιεμφυτευματικών ιστών κατά τη διάρκεια της 3ης, 4ης, 6ης, 8ης και 12ης εβδομάδας της μετεγχειρητικής περιόδου. Παρόλο που τα εμφυτεύματα και στις δύο ομάδες εμφάνιζαν οστεοενσωμάτωση στο τέλος της 12ης εβδομάδας, η διαδικασία επούλωσης διέφερε σημαντικά μεταξύ μη καπνιστών και βαρέων καπνιστών.

Στους μη καπνιστές, η σταθερότητα βελτιώθηκε και τα εμφυτεύματα ενσωματώθηκαν καλύτερα στο οστό μετά τη 2η εβδομάδα.

Στην ομάδα των καπνιστών, ωστόσο, τα εμφυτεύματα ξεκίνησαν να οστεοενσωματώνονται και να γίνονται πιο σταθερά μετά την 3η εβδομάδα.

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές ανέφεραν πως οι χειρουργοί πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξουν το τυπικό θεραπευτικό σχέδιο για τους ασθενείς που είναι καπνιστές. Επιπρόσθετα, οι καπνιστές θα πρέπει να γνωρίζουν πως η συνήθειά τους επιφέρει την απώλεια του οστού της ακρολοφίας και την περαιτέρω ανάπτυξη περιοδοντικών θυλάκων και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές ακόμη και μετά την οστεοενσωμάτωση.