Εμφυτευματολογία

Η πιο εντυπωσιακή αλλά παράλληλα ουσιαστική σύγχρονη οδοντιατρική θεραπεία είναι η τοποθέτηση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων στις θέσεις απωλεσθέντων δοντιών. Τα εμφυτεύματα είναι κατασκευές από τιτάνιο που υποκαθιστούν τις ρίζες δοντιών που λείπουν από τον οδοντικό φραγμό με τον πιο δυνατό φυσικό τρόπο, αφού ενσωματώνονται βιολογικά στο οστό των γνάθων με αρκετά παρόμοιο τρόπο με αυτόν που συνδέεται η ρίζα ενός φυσικού δοντιού. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί και εμφυτεύματα από ζιρκόνιο τα οποία όμως έχουν πιο περιορισμένες ενδείξεις. Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας της εμφυτευματολογικής θεραπείας, όταν βέβαια υπάρχουν οι σωστές προυποθέσεις, καθώς και η μεγάλη διάρκεια της αποκατάστασης στο χρόνο όπως αποδεικνύουν ασθενείς που φέρουν εμφυτεύματα πάνω από σαράντα χρόνια, καθιέρωσαν τη χρήση των εμφυτευμάτων στην οδοντιατρική κοινότητα ως μία από τις πλέον αξιόπιστες και διαδεδομένες λύσεις στο πρόβλημα της απώλειας δοντιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι εμφυτευματικές αποκαταστάσεις που διεκπεραιώνουμε στο ιατρείο μας είναι οι εξής :

  • Τοποθέτηση εμφυτεύματος στο οστό
  • Τοποθέτηση χωρίς κρημνό με πρόγραμμα υπολογιστικής τομογραφίας
  • Οστική ανάπλαση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
  • Προσθετική αποκατάσταση επί των εμφυτευμάτων