Εφαρμογές Διοδικού Laser

Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια είναι πλέον ευραίως αποδεκτή και διαδεδομένη η χρήση των laser ως επικουρικό ή και ως κύριο εργαλείο σε πολλές οδοντιατρικές θεραπείες. Στο ιατρείο μας διαθέτουμε ένα διοδικό laser τελευταίας γενεάς - Epic 10 / Biolase - το οποίο καθιστά πιο απλές και πιο άνετες για τον ιατρό αλλά και τον ασθενή πολλές διαδικασίες που αφορούν το φάσμα της περιοδοντολογίας, της χειρουργικής στόματος (πχ χαλινεκτομή),της αισθητικής οδοντιατρικής αλλά και της μείωσης των επώδυνων συμπτωμάτων πολλαπλής αιτιολογίας στην περιοχή του στόματος(πχ μικρές και μεγάλες άφθες, επιχείλιος έρπης, μετεξακτικός πόνος κα).