Οστική ανάπλαση (μόσχευμα) & ανύψωση ιγμορείου

Η οστική ανάπλαση είναι η διαδικασία αναγέννησης του οστού των γνάθων μέσω ειδικών τεχνικών, με απώτερο σκοπό την αναδόμηση των ιστών γύρω από τα δόντια και την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Πολλές φορές, η αναδόμηση των περιοδοντικών ιστών απαιτεί την τοποθέτηση ειδικού βιοσυνθετικού ή ανθρώπινου μοσχεύματος, έτσι ώστε ο ασθενής να αποκτήσει εκ νέου την αναγκαία ποσότητα οστού στις γνάθους, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Τα ιγμόρεια είναι χώροι γεμάτοι με αέρα που βρίσκονται στην άνω γνάθο και συγκεκριμένα πάνω από τις ρίζες των πίσω δοντιών. Κάποιες φορές οι ρίζες των δοντιών αυτών εκτείνονται προς το ιγμόρειο και μετά την εξαγωγή τους παραμένει μια λεπτή νησίδα οστού κάτω από την μεμβράνη του ιγμορείου.

Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και στις περιπτώσεις που τα δόντια έχουν εξαχθεί αρκετό καιρό πριν προχωρήσει κάποιος σε εμφυτεύματα, δεν μένει αρκετό οστό έτσι ώστε να είναι δυνατή η  τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές της εμφύτευσης, προηγείται η δημιουργία οστού μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται ανύψωση ιγμορείου, και πραγματικά δίνεται η δυνατότητα και σε αυτή την ομάδα ασθενών να τοποθετήσουν εμφυτεύματα, με ποσοστά επιτυχίας μεγαλύτερα του 90%.

Υπάρχουν δύο τεχνικές ανύψωσης ιγμόρειου, η ανύψωση ανοικτού τύπου και κλειστού τύπου. Η πρώτη γίνεται όταν ο ασθενής  στην πίσω γνάθο έχει καθ’ ύψος οστό λιγότερο από 5 χιλ. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα υποβληθεί σε ένα χειρουργείο επιπλέον πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και θα πρέπει να περιμένει 6-8 μήνες.

Αντιθέτως, η εσωτερική ανύψωση γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Το μόνο που χρειάζεται και στις δυο τεχνικές επειδή είναι ιδιαιτέρως εξειδικευμένες είναι ένας έμπειρος και εκπαιδευμένος κλινικός.