Τεχνητή Οδοντοστοιχία επι Εμφυτευμάτων

Αυτή η μέθοδος ενδείκνυται για ασθενείς που έχουν χάσει όλα τους τα δόντια είτε στην πάνω είτε στην κάτω γνάθο και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

ΜΟΝΙΜΗ: Για την αντικατάσταση όλων των χαμένων δοντιών με εμφυτεύματα και γέφυρες, τοποθετούνται πολλά οδοντικά εμφυτεύματα (5-10 στην άνω γνάθο και 4-6 στην κάτω γνάθο) και τα νέα σας δόντια στερεώνονται με ασφάλεια πάνω τους.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ: Για την αντικατάσταση όλων των χαμένων δοντιών με αφαιρούμενη οδοντοστοιχία, τοποθετούνται δυο οδοντικά εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο και τουλάχιστον 4 στην άνω και χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι LOCATOR για την ασφαλή στερέωση της ενισχυμένης με μέταλλο οδοντοστοιχίας σας.